ET RAADHUS TIL ALVOR OG
√
ANMELDELSER TRAILER BILLEDER PLAKAT CREDITS SALG AF DVD
item3
PlakatmEnfilmaf

1 - Filmens plakatbillede, af Lars Helweg og Nils Vest

RaadhusetTOTmorgen

2 - Rådhuset står i det ydre stort uændret siden færdiggørelsen i 1905.

Rådhuset m DUETÅRN

3 - Sydsiden af Rådhuset, ud mod Tivoli, rumer et væld af spændende detaljer. I overgangen mellem det højere forhus, med borgmesterkontorer og festlokaler, og det lavereliggende baghus, med kontorerne, anbragte Nyrop et duetårn som mildnende overgang. Inspirationen kom fra domkirken i Frauenburg i det daværende Østprøjsen.

A4 - F2893 Byvåben Mor med børn

4 - Københavns byvåben med de tre tårne, der har rod i biskop Absalons laksegl fra 1200-tallet, har Nyrop omdigtet i utallige variationer. Denne udgave, med en kvinde med to børn ved sin side, og med Nyrops tro-håb-kærligheds figur neden under, midt i de tre bølgelinier, kan ses på midterbygningens tag inde fra Rådhusets gårdhave.

A4 - F2893 Byvåben Mor med børn

5 - Hver indgang til Rådhuset er markeret med de bagvedliggende rums funktion. Her er det den gamle indgang til Vejvæsnet, flankeret af to brolæggerjomfruer, hugget i granit af Anders Bundgaard.

A4 - F2893 Byvåben Mor med børn

6 - Københavns tilknytning til havet er vist utallige steder. Her ved portindgangen fra Vester Voldgade.

A4 - F2893 Byvåben Mor med børn

7 - Forhallen har hentet motiver fra mange steder i Italien. De rød-hvide bånd er ligesom søjlegangen og tårnet inspireret af rådhuset i Verona, ifølge Nyrops egen forklaring. Den nederste etages massive vægge relaterer til Theodoriks gravmæle i Ravenna.

A4 - F2893 Byvåben Mor med børn

8 - 'Kagens Dag' er en årligt tilbagevendende begivenhed i Rådhusets forhal. Den opleves også i filmen.

A4 - F2893 Byvåben Mor med børn

9 - Nyrop interesserede sig for alle detaljer. Rådhusets mange forskellige lamper er virkelig et studie værd. Her ses en af lysekronerne der er ophængt i de store adgangstrapper midt i huset.

10 - Her er det blomsten Leverurt, der har været inspirationen. Disse lamper er ophængt i Borgerrepræsentationens sal.

A4 - F2893 Byvåben Mor med børn
A4 - F2893 Byvåben Mor med børn

11 - Baghuset store midterhal er skabt med nordiske referencer. Øverste etage står som en svalegang, der kendes fra middelalderens gamle byhuse.

Rådhuset opføres 1897 front

12 - Byggeriet af Rådhuset startede i 1893 og allerede to år efter var ydermurene rejst.

1898 Nyrop Højt oppe tårnstillads

13 - Arbejdsholdet på stilladset omkring tårnet, det stod færdigt i 1899. Nyrop står i midten for neden, med bowler.

ArkitektenMartinNyrop1893

14 - Martin Nyrop (1849 - 1921). Her fotograferet mens han befinder sig på sin karrieres højdepunkt, o. 1893.

MartinNyropogNilsVest

15 - Martin Nyrops reinkarnation sammen med filmens instruktør Nils Vest

rNyropfilmhold

16 - 'Nyrop' (Hans Henrik Pedersen) med filmholdet: Nils Vest, Casper Høyberg, Steen Dalin

Nils Vest m to tårne baggr

17 - Filminstruktør Nils Vest

FilminstrNilsVestiSiena

18 - Nils Vest i Siena i Italien, som Nyrop også besøgte flere gange. Det oplyses ofte fejlagtigt, at det var dette rådhus, der var forbilledet for Nyrops. Derimod brugte Nyrop campoen, pladsen foran Siens rådhus som inspiration til den muslingeskal, der anlagdes på selve Rådhuspladsen i København. En opgave, som Nyrop ikke høstede nogen ros for.

item3c