Spiralminaret ved Abou Douluf, Iraq

Den største af de bevarede spiralminareter, fra o. 850, beliggende lige udenfor Samarrá, ca. 40 km nord for Baghdad. Arkæologer regner den som værende et udtryk for det hellige syvtal, idet vindinger med rampe rummer 7 planer. Bagved ligger den største åbne moské i verden, kun bestående af mure.

Fot. Nils Vest

Spiralminaret ved Abou Douluf, Iraq