item6

I juni 1973 holder NATO ministerråds- møde i København.

Under mødedagene dukker delinger af soldater op i gadebilledet, hvor de med bemærkelsesværdig nidkærhed overvåger og bekæmper NATOs "indre fjender".

Om aftenen festes der i Ekcerserhallen på Bådsmandsstrædes Kaserne på Christianshavn, hvor soldaterne er indkvarteret.

Først efterhånden går det op for folk, at det ikke er rigtige soldater, men Teatergruppen Solvognen, der - med base på Christiania - på sin egen utraditionelle måde demonstrerer mod bl.a. de kupplaner, NATO har udarbejdet for alle medlemslandene.

Teateraktionen skete i øvrigt i tæt samarbejde med dele af pressen, især Ekstra Bladet og Information, der legede med som om det var rigtige soldater de skrev om og interviewede.

 

OM FILMEN

In June 1973 NATO arranges a Ministerial Council meeting in Copenhagen.

During the days of meetings, platoons of soldiers appear in the streets displaying remarkable zeal in monitoring and combating "internal enemies" of NATO.

In the evening a party is held in the Drill Hall of the Bådsmandsstræde Barracks on Christianshavn.

Only belatedly do people realize that these are not genuine soldiers, but the theatrical group SOLVOGNEN (CHARIOT OF THE SUN) which - from its base in Christiania - in its own untraditional way is demonstrating against the coup plans, among other things, that NATO has worked out for all member countries.

The actions took place in close cooperation with parts of the press and thereby became widely known by the Danes.

English version on
Kan stre ames
PlakatSOLVOGNEN HISTORY IN ENGLISHEngflag1English version on